Me

Batu Pahat, Johor, Malaysia
D20102041058 Kumpulan J02

Saturday, 18 February 2012

jadual tutorial 2012

 • Tarikh tutorial sekolah rendah dan menengah mengikut kohort :
              Kohort 1 (K1)
              Kohort 2 (K2)
              Kohort 3 (K3)
 • Kehadiran adalah WAJIB bagi setiap pelajar PJJ bagi semua kursus (iaitu bagi semua Kohort :
              Kohort 1 (K1)
              Kohort 2 (K2)
              Kohort 3 (K3)
 • Kehadiran adalah mengikut kumpulan E-Learning yang telah ditetapkan. Pelajar tidak dibenarkan menukar tempat tutorial ( Pusat Pembelajaran )

 • Jadual dan Tarikh Penggunaan Bilik Tutorial di Pusat-Pusat Wilayah
 • JADUAL TUTORIAL SEK RENDAH  & MENEGAH KOHORT 2 SEMESTER 2 PPG PJJ SEMESTER 2 SESI 
 • 2012/2013 (FEB-JULAI 2012)
 • K2-M1 K2-M1 K2-M1
 • 2 MAC 3 MAC 4 MAC 6 APRIL  7 APRIL 8  APRIL 11 MEI 12 MEI 13 MEI
 • * K2-M1 – Kohort 2 minggu pertama • JADUAL TUTORIAL SEK RENDAH  & MENEGAH KOHORT 3 SEMESTER 1 PPG PJJ SEMESTER 2 SESI 
 • 2012/2013 (FEB-JULAI 2012)
 • K3-M1 K3-M1 K3-M1
 • 2 MAC 3 MAC 4 MAC 6 APRIL  7 APRIL 8  APRIL 11 MEI 12 MEI 13 MEI
 • *K3-M1 – Kohort 3 minggu pertama


 • JADUAL TUTORIAL SEK REN & MENEGAH  KOHORT 1 SEMESTER 3 PPG PJJ SEMESTER 2 SESI
 • 2012/2013 (FEB-JULAI 2012)
 • K1-M3 K1-M3 K1-M3
 • 16 MAC 17 MAC 18 MAC 20APRIL  21 APRIL 22 APRIL 18 MEI 19 MEI  20 MEI
 • * K1-M3 – Kohort 1 minggu ke 3